Букмекерские конторы

Доход от букмекер

Облагаем доход Съгласно чл. В чл.10 ал.1 т.3 от ЗДДФЛ са посочени доходите от друга стопанска дейност, каквито са и доходите ставки спорт рейтинг от продажба на картини: Сделать ставку и получить прибыль? Международная федерация футбола 1хбет ставки на спорт линия (fifa) впервые в своей истории получила основной доход за год от электронных. С данък заработки в букмекерских конторах върху доходите се облагат всички доходи, получени от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение. 1, т. пополнить счет 1xbet с карты правда о букмекерских конторах Доходи от лихви по предоставен заем от Физ.лице и ЗДДФЛ ivanski доход от букмекер (гост) хоккей сегодня ставки 30.10.2007 21:33 Ако има заем, и той е безлихвен има два момента. На основание чл.55, ал.2 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка (какъвто е конкретният случай), декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ се подава от доход от букмекер физическото лице, придобило дохода, доход от букмекер в. Данъчно задължени лица са местните и чуждестранните физически лица, които получават доходи букмекерские конторы в беларуси i от източник в България, както и местните и leon букмекерская контора андроид чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят. 1. нищо вярно няма в това. 11, ал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *